Adaptació d'un Edifici Industrial com a Centre d'Educacio Infantil i Primària

PREMIS
Premi FAD, Restauració (1981)