Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres Plaça al Fossar de les Moreres

Plaça al Fossar de les Moreres

 

La remodelació del Fossar de les Moreres atorga i restitueix el caràcter simbòlic de memorial dels fets de 1714 a l’espai adjacent a la basílica de Santa Maria del Mar, ple de connotacions històriques i que darrerament tenia un caràcter residual.
 
La nova configuració del lloc permet alhora l’ús públic quotidià i veïnal de la placeta i la seva significació simbòlica.
Els elements més significatius que incideixen en el projecte són la magnífica façana lateral de Santa Maria del Mar i el carrer del Malcuinat, situat a la façana oposada de la plaça i perpendicular a la façana de l’església. L’eix virtual d’aquest carrer, que connecta el Pla de Palau amb Santa Maria del Mar, es converteix en directriu bàsica del projecte.
 
El marc físic del memorial se cenyeix a la intervenció en la superfície interior definida pel límit poligonal del paviment existent, que el recull com a traça recent de la història del Fossar. El caire simbòlic que es confereix al lloc s’assoleix amb la manipulació topogràfica d’aquesta superfície.
 
En el límit de la plaça amb el carrer de Santa Maria, un pedrís de 30 m de longitud i 60 cm d’alçària determina l’accés a l’interior de la plaça pels dos extrems, protegeix l’espai del tràfec del carrer i li atorga un caràcter més tranquil.
 
ARRIOLA-FIOL Arquitectes