Casa Catasús

 

Amb un programa de poc metratge, que no supera els 210m2, la casa Catasús s'ubica a l'urbanització Terramar de Sitges.
 
Tot i la seva aparent senzillesa, senta precedent per als models que vindran després. L'esquema de la vivenda és una "T", distribuida en les 3 funcions: servei i estar en el mateix eix, i els dormitoris en el perpendicular.
 
Es regala part del quadrant nord-oest al carrer, cedint una petita plaça d'entrada amb arbres, que farà difosa l'entrada conjunta tant de garatge com de vivenda, alhora protegides per les pròpies correderes. Des del fosc vestíbul no s'aprecia la connexió entre el servei i els dormitoris; d'altra banda, la llum guia direccionalment cap a un saló que en cap moment es veu, però sí s'intueix. 
 
Al vestíbul del saló ens trobem a l'eix visual creuat de la vivenda. A part de l'eix vertical pel qual s'entra, s'obre perpendicular a nosaltres el segon, un cop em deixat enrera el mur que tant fa de façana dels dormitoris com de separació en relació a les visuals del pati de serveis.
 
El propi saló esdevé un element tancat, obert només en un dels seus murs per enfocar la piscina i enmarcar el jardí. L'altre obertura practicada és rassant a la llar de foc com a complement visual.
 
Entremig, el porxo, que serveix tant al vestíbul com al saló, s'expressa com un espai intermig per disposar a voluntat gràcies a les correderes que llisquen al seu límit.  I al llindar, i entregant-se definitivament al jardí, la piscina.