Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals Club de Golf Fontanals

Club de Golf Fontanals

 

Preteníem que l'edifici fos capaç de pertànyer al lloc en el sentit de no oferir resistència a la topografia existent, ajudant a veure aquesta com una possibilitat.
 
Pertànyer al lloc com camuflatge, en el sentit més topogràfic i també en el sentit de l'ús dels materials, de les tècniques constructives, del temps...
 
Aquesta condició suposa arrossegar qualitats de l'exterior, del mateix entorn, a l'edifici i utilitzar-les en el seu interior i a l'inrevés.
 
El projecte insisteix en la integració de l'edifici en el seu entorn, a sotmetre el projecte a les condicions del lloc, topogràficament, climàticament, de paisatge ... i utilitzant també els seus materials tradicionals, les seves tècniques constructives, la seva gent.
 
Els nostres projectes desenvolupen aquestes condicions del lloc; aquests animals han de poder camuflar-se, desaparèixer, com si els haguessis de descobrir; aprofitant la llum, el sòl, la vegetació existent, les vistes, els accessos... adaptant, movent-se, fins a trobar la posició justa.
 
JOSEP MIÀS