Casa Gili

 

S’ubica a la mateixa urbanització sobre la que anys abans Coderch havia construit la Casa Catasús, a la Terramar de Sitges. Sobre una normativa que obliga a cedir un espai concret respecte els veins i el carrer i a limitar-se amb aquest mitjançant tanques d’arbust i no d’obra, es reincideix en l’entrada per l’aparcament com a primer filtre.
 
El sistema distributiu continua sent en T, pero tot i mantenir la disposició de l’ala de serveis, intercanvia la posició entre la zona comú i la privada. Obligat per un programa d’habitacions més ampli, amb el conseqüent retranqueig en les habitacions a sudest, el pati canvia el seu paper i perd l’intenció de les anteriors aplicacions. El hall ha deixat de ser el centre de vectors visuals de la casa. S’entra des del pàrking a 90º, i un es troba amb la visió lateral de la llum que entra del pati i la difosa que entra frontalment des del porxo al jardí. La llum ha deixat de guiar i tensar l’espai cap a l’estar, i es obligat un nou gir de 90º per acabar d’accedir-hi, novament sense tenir una visió del jardí, sino dirigits cap a un mur que orienta cap a la zona de la piscina.
 
El pati esdevé doncs un element embellidor, amb les seves lames, una espècie d’atri que tot i absorbir algunes de les activitats de pas de la casa, ha perdut les qualitats direccionals que definien anteriors propostes.
 
En relació a la resta de cases unifamiliars de Coderch, aquesta indica un nou gir respecte a les que havien anat derivant de les novetats introduides a la Casa Catasús.