OBRES

 

Alemany, Xavier

 

DADES ACADÈMIQUES
Arquitecte Superior per l´ETSAB el 7 d'abril de 1992. Especialització: Projectes.
Núm. col·legiat 22422/7 (03-06-1992)
 
· Curs d'especialització en Arquitectura del Paisatge "Ordenació del territori i impacte ambiental". Càtedra d’Urbanisme de l´ETSAB.
· Programa de postgrau: "Procediments de creació de formes i tractament d'imatges en Arquitectura per mitjans informatitzats". Departament d’Expressió gràfica arquitectònica. Càtedra de Dibuix de l´ETSAB.
· Curs Valoracions Hipotecaries. COAC.
· Jornades sobre "L'Arquitecte Municipal en petits municipis". Escola Sert COAC.
· Jornada sobre "La sostenibilitat en edificis d'habitatges". Ajuntament de Rubí.
· Jornades sobre "La Rehabilitació dels centres històrics de les ciutats mitjanes" Fundació Universitària del Bages - Escola d'Administració Pública.
· Seminari Tècnic Local. Federació de Municipis de Catalunya.
· Jornades de cartografia i SIG municipal. OTGCL. Diputació de Barcelona.
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Des de 1992 associat amb Lluís Badenas Pràdanos i Jaume Tubert Ferrer.
 
· (2002-     ) Ajuntament de Mataró. Arquitecte de Planejament. Servei d’Urbanisme.
· (2002) Ajuntament de Rubí Arquitecte de projectes urbans Àrea del Territori, Obres i Serveis.
· (2001) Ajuntament de Manresa. Arquitecte, Cap de Secció d'Espais Urbans.
· (1996-2001) Ajuntament d'Argentona. Arquitecte de planejament i projectes urbans.
· (1991-1993) Ajuntament de Rubí. Àrea de Planejament i projectes Urbans.
· (1990) Ajuntament de Barcelona. Àrea de projectes i Obres Urbanes, Districte de Nou Barris.