OBRES

 

Badenas, Lluís

 

DADES ACADÈMIQUES
Arquitecte Superior per l´ETSAB el 7 d'abril de 1992. Especialització: Construcció.
Núm. col·legiat 22516/9 (16-09-1992)
 
· Cursos de “Sostenibilitat i Arquitectura”. Escola Sert (2005). 150 h. presencials, 20 h. On line.
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Des de 1992 associat amb Xavier Alemany Vilches i Jaume Tubert Ferrer.
 
De l’experiència professional prèvia cal destacar:
· (1988-1993). Despatx de l'arquitecte Joan Pascual Argenté, (professor de Projectes a l'ETSAB)