Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma' Llamborda 'Palma'

Llamborda 'Palma'

PALMA és un model de llamborda de formigó bicapa semisec i premsat de color sorra. La seva composició el converteix en un paviment adient per a les zones de trànsit de vianants i de passada ocasional de vehicles. Amb una espessor de 10 centímetres, es col•loca sobre un llit de sorra de 4 a 6 centímetres d´espessor, que a la vegada es col•loca sobre un fons de macadam prèviament compactades i anivellades. La llamborda pot agregar-se de diverses maneres i utilitzant diverses densitats de retícula, deixant la junta més o menys oberta a l´aparició de l´herba. Es presenta en dos formats: PALMA i PALMAx2. Aquesta segona peça duplica la dimensió de la llamborda PALMA, obrint la possibilitat de conjugar els dos formats en una infinitat d´opcions compositives, on les juntes obertes, la direccionalitat i les dues dimensions són factors que defineixen el paviment. La SÈRIE LLAMBORDA PALMA va ser creada el 1987 per José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres juntament amb Escofet, pel paviment de la zona monumental al voltant de la catedral de Palma de Mallorca.

 

ESCOFET