OBRES

 

Bru Lacomba Setoain

 

És una empresa creada amb la voluntat d'oferir una arquitectura:
 
Al dia en termes d’organització i producció equipada per afrontar qualsevol escala d’intervenció.
 
Que aspira a la qualitat i eficàcia a fi d'aconseguir augmentar la satisfacció del Client.
 
Compromesa amb la naturalesa, la magnitud i els impactes ambientals dels seus projectes i els que els edificis
puguin generar en tota la seva màxima vida útil.
 
Preparada per aportar tots els serveis i tècniques adients perquè el client no precisi, si així ho desitja, recórrer a
cap altre subministrador entre la decisió de promoure un projecte i l'inici de la seva ocupació i comercialització.
 
Amb bases de recolzament en ciutats de continents diversos, la qual cosa li permet afrontar projectes amb
vincles internacionals.
 
Capaç de liderar la necessària transformació de l’organització dels despatxos d’arquitectura en organitzacions
actualitzades, procurant no tant sols una major efectivitat pràctica si no també, i amb idèntic èmfasi, un major
vigor en l’aportació de valors culturals i formals afegits, en consonància amb la trajectòria dels seus responsables.
 
En condicions d’oferir un servei integral en tot allò precís per passar de la primera decisió d’emprendre un
projecte relacionat amb l’entorn habitat fins a la seva ocupació i manteniment.
 
Que opera en múltiples àmbits i escales.
 
Forma part de la seva orientació la diversitat com a origen de qualitat i novetat en l’obtenció de resultats.
Alguns dels àmbits de la seva actuació són: Planejament / Infraestructures/ Espais públics i espais urbans / Parcs/
Edificis d’equipaments / Edificis d’habitatges/ Cases particulars / Espais interiors / Dissenys
 
La qualitat de la trajectòria del despatx ha estat reconeguda en diverses ocasions i ha estat acompanyada d’una
extensa activitat acadèmica, així com de la publicació de llibres i articles en revistes especialitzades. L’obra
d’arquitectura del despatx ha merescut, entre d'altres, la menció a la XI Biennal Española de Arquitectura y
Urbanismo (2011), la selecció premi FAD (2011), el premi FAD (1992), el premi Ciutat de Barcelona (1991), i
premis internacionals com el Sebetia Ter (2000) o la Medalla de la Ville de París (1994). L’activitat acadèmica
desenvolupada pels socis del despatx ha cobert des de l’ETSAB, la Welsh School of Architecture of Cardiff
University in Wales, UK, la Technische Universität Berlin o la Scuola Superiore Europea di Architettura Urbana a
Nàpols. Altrament, l’obra del despatx ha estat publicada en revistes de reconegut prestigi d’arreu del món, i es
compta també amb la publicació de llibres en editorials com Gustavo Gili, Actar o De Singel.
 
Bru Lacomba Setoain